طراحی محیطی و تاثیرات آنطراحی محیطی برای شبیه ساز های متحرک مسابقات رانندگی در جذابیت بصری و تشویق و ترغیب کاربران به استفاده و تست سیمولاتور متحرک رانندگی بسیار موثر است.در نمایشگاه بین المللی اخیر دوبی یکی از شرکتهای معرف در تولید شبیه سازهای متحرک ترتیب یک مسابقه مجازی را با همه شرایط واقعی داده بودند ،بطوریکه حتی برای شروع و اتمام مسابقه از دختری جوان وزیبا برای تکان دادن پرچم شطرنجی استفاده میکردند.در زیر چند نمونه ساده از فضا سازی اطراف شبیه سازرا ملاحظه میکنید.

photo_2017-06-24_12-22-30   photo_2017-06-24_12-22-26   photo_2017-06-24_12-22-20

today تیر ۳ام, ۱۳۹۶ label_outline assignment دسته‌بندی نشده
Unsplashed background img 1