درباره  مجموعه روبوسیم به منظور ارائه خدمات در زمینه طراحی و تولید سیستمهای الکترونیکی شبیه سازهای متحرک ایجاد گردید. تولیدات ما در مراکز تفریحی و نمایشی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین انواع پیشرفته و سفارشی شبیه سازهای ما در مراکز آموزشی نظیر مراکزآموزش رانندگی و پرواز قابل استفاده است. تاریخ شروع به فعالیت ما بر میگردد به سال ۱۳۷۶، هنگامیکه گروهی از مهندسین مجموعه شروع به تاسیس واحدی جهت طراحی و ساخت سیستم های پوشش اتوماتیک و روباتیک قطعات صنعتی نمودند و در اوایل سال ۱۳۹۰ در راستای توسعه و پیشرفت دینامیکی سیستم های متحرک همگام با کشورهای توسعه یافته و درخواست مستقیم برای سیستم های مذکور، واحد فنی مهندسی مجموعه فوق شروع به تشکیل واحدی مجزا و تخصصی جهت تولید سیستم های متحرک بخصوص در زمینه شبیه سازهای متحرک نمود. در حال حاضر واحد مونتاژ نهایی و دفتر فروش مجموعه در منطقه صنعتی شرق تهران واقع در انتهای شرقی اتوبان همت خیابان سازمان آب مشغول فعالیت می باشد.  Unsplashed background img 1