اولین هستیم!مجموعه روبوسیم به منظور ارائه خدمات در زمینه طراحی و تولید سیستمهای الکترونیکی شبیه سازهای متحرک ایجاد گردید. تولیدات ما در مراکز تفریحی و نمایشی و شهر بازیها مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین انواع پیشرفته و سفارشی شبیه سازها و سیمولاتورهای ما در مراکز آموزشی نظیر مراکز آموزش رانندگی و پرواز قابل استفاده است.
تاریخ شروع به فعالیت ما بر میگردد به سال ۱۳۷۶، هنگامیکه گروهی از مهندسین مجموعه شروع به تاسیس واحدی جهت طراحی و ساخت سیستم های پوشش اتوماتیک و روباتیک قطعات صنعتی نمودند و در اوایل سال ۱۳۹۰ در راستای توسعه و پیشرفت دینامیکی سیستم های متحرک همگام با کشورهای توسعه یافته و همچنین گسترش روز افزون بازیهای و نرم افزارهای شبیه ساز و درخواست مستقیم برای سیستم های مذکور، واحد فنی مهندسی مجموعه فوق شروع به تشکیل واحدی مجزا و تخصصی جهت تولید سیستم های متحرک بخصوص در زمینه شبیه سازهای متحرک و سیمولاتورهای حرفه ای نمود.در حال حاضر واحد مونتاژ نهایی و دفتر فروش مجموعه در منطقه صنعتی شرق تهران واقع در انتهای شرقی اتوبان همت خیابان سازمان آب مشغول فعالیت می باشد.

ii iip


Unsplashed background img 1