آزادی در حرکت امروزه دستگاههای شبیه ساز یا سیمولاتورها، ابزارهای شناخته شده ای در صنایع گوناگون هستند که انواع متنوعی ازآنها در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند برای مثال از جنبه تفریحی در شهربازیها و مراکز بازی و تفریحی و از نظر آموزشی در اغلب مراکز آموزشی. دستگاه شبیه ساز روبوسیم نیز نمونه ای از سیمولاتور های حرکتی است که قابلیت شبیه سازی حرکات وسیله مورد نظر اعم از اتومبیل یا هواپیما و غیره را دارد، از آنجاییکه بدلیل حرکت و تغییر جهت های مداوم بر روی وسایل نقلیه و سرنشینان درون آن،  نیروهای متعدد دینامیکی اعمال میشود،بنابراین شبیه سازی این نیروها، نقش بسزایی در نزدیک کردن فضای شبیه ساز به واقعیت ایفا میکند،شبیه ساز حاضر بجهت مهیا نمودن شرایط حرکتی مذکور، علاوه بر استفاده در زمینه بازیهای کامپیوتری، به دلیل دقت فوق العاده بالای آن، در بخش آموزش نیز مورد توجه می باشد ، چرا که بهره گیری از تجهیزات گران قیمت و پر خطری نظیر هواپیما و حتی استفاده از خودرو در زمینه های مختلف همچون خودروهای معمولی و خودروهای خاص و سنگین در صنایع راه سازی و ترابری و یا نظامی برای آموزش به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست،بنابراین  در راستای هر چه نزدیکتر شدن فضای شبیه ساز به واقعیت،  دستگاه روبوسیم میتواند شبیه سازی تمامی حرکات خودرو و هواپیما را بطور دقیق و بدون کوچکترین تاخیر قابل احساس انجام دهد ،پیش از این دستگاههای سیمولاتور موجود فقط قابلیت شبیه سازی در سطح قرار دادن قطعات و لوازم کنترلی مانند گیجهای کنترل  فرمان رانندگی ویوک پرواز بوده و کاربر بطور ثابت و ساکن سعی در شبیه سازی شرایط واقعی را می نموده است،و قابل تصور است که شرایط مذکور توانایی مانند سازی را بطور کامل نداشته لذا دستگاه موجود با اضافه نمودن بخش حرکت ،این قابلیت را به مجموعه شبیه سازی میدهد تا راننده یا خلبان حس واقعی رانندگی و پرواز را کاملاً درک نماید و عکس العمل طبیعی تری را انجام دهد.Unsplashed background img 1